Jacques Kraaijeveld van Tekstbureau To The Point in Gorinchem werd
dinsdag 18 mei in Fort Vuren ‘BusyNetter van het jaar 2010’. Hij werd
gehuldigd tijdens de algemene jaarvergadering van BusyNet, het
ondernemersnetwerk voor Gorinchem, Vijfheerenlanden, Alblasser-
waard en Land van Heusden en Altena.

Kraaijeveld werd geprezen om zijn inspanningen voor de vereniging.
Hij werd secretaris in een tijd dat het netwerk niet floreerde. Maar met
initiatief, durf en vindingrijkheid zette hij BusyNet weer op de kaart.
Halverwege 2009 droeg Kraaijeveld na ruim zes jaar het secretariaat
over aan Bep Nieuwenhuizen. Het beeldje dat bij de titel ‘BusyNetter
van het jaar’ hoort, kreeg Kraaijeveld uit handen van voorzitter Ben
Saarberg. Het symboliseert zijn prestaties.

Kraaijeveld: “Natuurlijk ben ik overtuigd van de kracht van BusyNet. Maar we moeten met elkaar aan de weg blijven
timmeren om leden te blijven boeien en inspireren. Door brede onderwerpen voor thema-avonden of interessante
bedrijfsbezoeken bijvoorbeeld. Als dat lukt, is Busynet gegarandeerd een interessant netwerk voor veel meer dan de huidige
108 leden."

Na de huldiging gaven Kees Smit van Dalemburgh Advies en Arie de Bruin van Goyello een presentatie over hun bedrijf. 
Voorzitter Ben Saarberg sloot de succesvolle avond af met de intentie BusyNet het komende jaar verder te
professionaliseren en de regio waarin het netwerk actief is te vergroten. “We zullen meer naar buiten treden en de kansen
benutten om ons verder te profileren. Zodat iedereen die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel de weg naar ons
netwerk weet te vinden”.
Ik was begin juni  2011 op uitnodiging van Rijkswaterstaat te gast op de Zandmotor, een pilot om onze kust beter te
beschermen en de natuur zijn gang te laten gaan. Lees hieronder het verslag:

Zandmotor loopt als een tierelier
Dit is een mooi exportproduct

KIJKDUIN
Uitstekend weer de afgelopen weken. Wind uit de juiste hoek.
Voldoende inzetbaar materieel. Wat wil een baggeraar nog meer?
Niet zo gek dat Wilbert van Boldrik zeer tevreden is. Hij is
projectdirecteur van de Zandmotor, de aanleg van een kunstmatig
schiereiland voor de kust van Zuid-Holland, bij Ter Heijde. “De
Zandmotor loopt als een tierelier”, vertelt hij. “We zijn praktisch
klaar met het zichtbare gedeelte, we moeten nog wat suppleties
onder water doen, zowel aan de noordkant als de zuidkant.”

De pilot is een onderdeel van het programma Kustvisie Zuid-Holland
en een initiatief van de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.
Het project - in het kader van ‘Bouwen met de natuur’ - wordt uitgevoerd door de waterbouwbedrijven Boskalis en Van
Oord. 

Kustveiligheid
Projectmanager Maarten Reinking van Rijkswaterstaat vertelt:  “Het gaat om een grote hoeveelheid zand die voor de kust
wordt aangebracht. Door wind, golven en zeestroming groeit de kust op natuurlijke wijze aan. Dit levert een bijdrage aan
de kustveiligheid op langere termijn én er ontstaat meer ruimte voor natuur en recreatie. Misschien klinkt het woord
‘motor’ een beetje raar in dit verband.  We hebben er toch voor gekozen om aan te geven dat dankzij de energie van wind,
golven en het tij zand zelf in beweging komt om de kust te versterken. Het is de drijvende kracht.”

Voor de Zandmotor - 100 hectare groot - wordt 21,5 miljoen kubieke meter zand gebruikt. De Zandmotor zélf bestaat uit 16
miljoen kubieke meter zand. De rest bestaat uit de twee onderwater suppleties. “Je ziet nu al dat het werkt”, vervolgt Van
Boldrik. “Vorige week was hier nog water, en nu al zie je dat er zand bijgekomen is. Het eiland verschuift van zelf. Ik schat
dat er zeker al zes beuninhouden van een grote hopper van zelf in de richting van de kust zijn gestroomd.”

Materieel
Het zand wordt op twee manieren in positie gebracht: via een persleiding en door raimbowen. Op de open dag voor de pers
zijn er drie schepen actief, de dag ervoor vijf. Dat wisselt nogal. Het meeste materieel is van Boskalis, waaronder de
Oranje, een hopperzuiger van bijna 16.000 kuub. Verder die dag de Crestway (Boskalis) en de Utrecht (Van Oord), die ook
bij de Tweede Maasvlakte worden ingezet. De aanwezigheid van zo veel materieel in de nabijheid zorgt voor een spoedige
voortgang. De Zandmotor is mede daardoor veel eerder klaar dan gepland.

Reinking: “De Zandmotor heeft de vorm van een haak, wijzend naar het noorden. Zodra het zand op de juiste plek ligt
krijgen bezoekers toegang tot de Zandmotor. Tegelijk starten de beheerders met het inrichten van de Zandmotor. Er komen
slechts in beperkte mate voorzieningen. Denk aan wandelroutes en een uitkijkpunt. Het open dynamische karakter staat
voorop.”

Na verloop van tijd verplaatsen golven, wind en zeestroming het zand vanaf het moment dat de Zandmotor aangelegd is.
Het schiereiland verandert dan geleidelijk van vorm, de haak verdwijnt. Met de jaren zal het zand zich noord- en zuidwaarts
verspreiden. De precieze vorm en de diepte van het duinmeer of de lagune zijn afhankelijk van het weer. Na 15 à 20 jaar is
de Zandmotor volledig opgegaan in nieuwe natuur en een breder strand. Niet onbelangrijk is dat we er een mooi
exportproduct bij hebben. Het is uniek voor ons land, maar we kunnen er ook de boer mee op.”

Bij de Delflandse Kust is de behoefte aan meer ruimte voor natuur en recreatie groot. De Zandmotor zorgt daarvoor.
Voorlopig is het gebied nog niet toegankelijk voor zwemmers, surfers en naaktlopers.  De verwachting is dat het zand voor
30 hectare aan extra duinaangroei zorgt. De Zandmotor kost 70 miljoen euro. De provincie draagt daar 12 miljoen aan bij,
het rijk 58 miljoen. In het voorjaar van 2012 is de Zandmotor helemaal gereed.

Bezoek
Vanaf begin mei is er een infocentrum bij Kijkduin geopend. Het is mogelijk dit individueel of in groepen te bezoeken. In
het informatiecentrum kan men een extra toelichting of presentatie krijgen. Neem hiervoor uiterlijk 14 dagen voorafgaan
aan het bezoek contact op met Projectbureau Zandmotor per mail: www.zandmotor.nl. Het adres is: Terrein
Hoogheemraadschap van Delfland, Hoek van Hollandlaan 15, Den Haag.
 
 
Klik om te vergroten