(Trouw)
Bestseller Britse predikant 'hotter than Potter'
“Iedereen kan uit de goot getrokken worden”

Dominee Graham P. Taylor moest zijn motorfiets verkopen om zijn eerste jeugdboek in 2003 op de markt te krijgen. Geen
enkele uitgever was geïnteresseerd in zijn boek waarin christendom en zwarte magie de boventoon voeren. Te meer daar het
verhaal zich afspeelt in de sombere achttiende eeuw in de kuststreek van het afgelegen Yorkshire. Wie - christelijk of niet -
zou dat vandaag de dag nog willen lezen?

(Busy)
Geen sprake van rancune bij Wim Aantjes
"Ik geloof niet meer in dogma’s"

"Wat ik gewild heb, dat heb ik kunnen doen. Ik ben Kamerlid geweest en ik ben fractievoorzitter geweest. Vergeet niet dat het
parlement het hart is van de democratie. Ik heb het rechtstreekse contact met de mensen altijd zeer gewaardeerd. En dat doe
ik nog steeds", stelt Wim Aantjes (Bleskensgraaf, 1923) vast op zijn thuisbasis in Utrecht. Hij is nog altijd een veel gevraagd
spreker, zeker nu er weer verkiezingen in het voorzuitzicht zijn. Recent hoogtepunt was het 25-jarig jubileum van het CDA. Hij
stond er voor het eerst weer op het politieke podium en werd met luid applaus verwelkomd.

(Reformatorisch Dagblad en Friesch Dagblad)
Antwerpse joden: meer armoede en antisemitisme
“Betrokkenheid houdt ons op de been”

De orthodoxe joodse gemeenschap in Antwerpen groeit als kool. Gezinnen met tien, elf kinderen zijn geen uitzondering. Het
aantal synagogen is in betrekkelijk korte tijd verdubbeld. Daartegenover staan twee problemen: toenemende armoede en
groeiend antisemitisme. De integratie staat daardoor op een laag pitje, stelt Hermine Milgram-Weinreb, die er inmiddels 45
jaar woont.

(Trouw)
Ton Honig gespecialiseerd in rouwverwerking bij kinderen
“Ervaren dat iemand er niet zo maar tussen uit kan piepen”

Er is geroezemoes in de aula, alsof het om een echte kerkdienst gaat. Kinderen schuiven aan, anderen lopen op het laatste
moment met hun stoel heen en weer om een plaatsje te bemachtigen. Sommigen van hen kijken onwennig rond. Het is hun
eigen school, maar het lijkt alsof ze er voor het eerst zijn. Bovendien zitten er vreemde mensen tussen. Gelukkig zit de juf of
de meester in dezelfde rij. Dan wordt het stil. Iedereen weet waar voor ze bij elkaar gekomen zijn.

(Reformatorisch Dagblad)
Vrienden op de fiets: 20 jaar actief
“Gastvrij overnachten voor een vriendenprijs”

Het begon in 1984 met een paar adressen in Gelderland. Nu is er een netwerk van 2500 locaties in het hele land waar
‘vakantiegangers op spierkracht’ voor een vriendenprijs kunnen overnachten. Zo’n 40.000 mensen zijn lid van de Stichting
Vrienden op de Fiets. Een groot deel daarvan maakt jaarlijks gebruik van het idee van oud-onderwijzer Nel de Blécourt (nu
72). Het concept werd een succes dankzij het principe ‘vrijheid blijheid’.

(Trouw)
Mannen zoeken andere arena’s
"PKN wordt een vrouwenkerk"

Het bolwerk van de mannenbroeders brokkelt af. Tenminste in de PKN. Vrouwen maken er steeds meer de dienst uit. Waren
ze eerst alleen in touw voor koffie en kinderen, nu bestaan kerkenraden niet zelden voor het merendeel uit vrouwen. Ook het
aantal vrouwelijke predikanten neemt gemiddeld toe. In de classis Gorinchem (van de oorspronkelijke gereformeerde kerk) is
er momenteel maar één van het mannelijk geslacht op de elf plaatsen, waarvan vijf vacant. Wellicht een deviatie op het
landelijke beeld, niettemin is er een opvallende (in de ogen van sommigen: een verontrustende) ontwikkeling aan de gang.

(Weekblad Schuttevaer)
Maritime geschiedenis in mini Scheepvaartmuseum Viane
“Mijn hobby begon met Hooijmeijer beschuit”

Ooit was het een plaats van enige omvang als we een historische prent mogen geloven. Nu staat er nog maar een huis. Viane
aan de dijk van de Oosterschelde, nabij Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland. In dat huis wonen Joop en Rini van de Marel. Op
zich ook nog niet zo bijzonder, ware het niet dat zij huis ingericht hebben als een scheepvaartmuseum. Tenminste, officieel
hebben ze er een aparte ruimte voor opgetrokken, maar ook in hun woonkamer zijn talloze objecten met een maritieme
achtergrond te vinden.

(Algemeen Dagblad en Utrechts Nieuwsblad)
Geef groene trui ecologische meerwaarde


De Tour de France staat weer voor de deur. Het wielerspektakel zonder weerga. Miljoenen liefhebbers beleven ter plekke of
via de satelliet La Grande Boucle als de meest opwindende sportsensatie van het jaar. Niet zo gek dat het internationale
bedrijfsleven daar met genoegen aan meebetaalt. Big business, maar waar de handel hoogtij viert daar is het milieu meestal
niet of nauwelijks in tel. Met als direct zichtbaar gevolg veel reclamemateriaal dat ongelezen als afval langs de straten
dwarrelt. En coureurs die hun oppeppers al dan niet genuttigd stoer van zich afwerpen, met name als zij zich klaar willen
maken voor de eindsprint.

(De Mauwerd)
Doe niet zo beschoft, joh!
Het voorvoegsel ‘on’ lijkt soms ongemeen onlogisch

Onkosten zijn geen kosten, zo hield onze leraar Nederlands ons indertijd voor. Onmensen waren immers ook geen mensen.
Het was dezelfde man die zich in allerlei bochten wrong om een zin te fabriceren met vijf keer het woordje dat - in
verschillende grammaticale functies - achter elkaar. Het lukte hem uiteindelijk, maar ik weet niet meer hoe. Later ruimde hij
om onduidelijke redenen het veld. Hij diende zich maar met andere, belangrijkere zaken onledig te houden.

(Mystiek & Religie, Nartex)
Veel beroemdheden zijn getooid met de initialen JC
Bijzondere lettercombinatie: stom toeval of archetype?

Wat hebben Job Cohen, Johan Cruijff en Jan Cremer met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht niet veel, behalve dan dat ze
hedendaagse bekende Nederlanders zijn (en misschien wel gedurende enige tijd ook ooit gedrieën inwoners van Amsterdam
zijn geweest). En Jimmy Connors, Johnny Cash en James Coburn dan? Oké. Drie Amerikanen die elk op hun eigen gebied in
de afgelopen honderd jaar eeuwige roem hebben verworven. En wat te denken van wereldwijd gerenommeerde historische
figuren als Johannes Calvijn, James Cook en Jean Champollion?

(Trouw)
Echtelijke rechten en plichten op de helling?
Stel ‘huwelijkse voorwaarden’ verplicht

Wie in ons land in het huwelijk treedt heeft de keuze uit twee mogelijkheden. Of je trouwt in gemeenschap van goederen of je
doet dat onder huwelijkse voorwaarden. Niet alleen het huwelijk is nog steeds behoorlijk populair, ook de ontbinding ervan.
Hoewel scheiding tegenwoordig makkelijker gaat door tussenkomst van scheidingmakelaars en verschijnselen als
flitsscheidingen (internet-aanbieding 325 euro!) is voor de meeste betrokkenen een huwelijksontbinding een ingrijpende en
frustrerende aangelegenheid. Om de vele problemen die dat met zich meebrengt te voorkomen, zou het beter zijn als
iedereen onder huwelijkse voorwaarden in het echt treedt. Met als belangrijkste conditie dat je zelf mag vaststellen wat die
voorwaarden zijn tegen een betaalbaar tarief.
Om de PDF artikelen te openen heeft u Adobe Reader nodig. Klik op nevenstaand logo.
Open het PDF bestand. Klik hier ->
Open het PDF bestand. Klik hier ->
Open het PDF bestand. Klik hier ->
Open het PDF bestand. Klik hier ->
Open het PDF bestand. Klik hier ->
Open het PDF bestand. Klik hier ->
Open het PDF bestand. Klik hier ->
Open het PDF bestand. Klik hier ->
Open het PDF bestand. Klik hier ->
Open het PDF bestand. Klik hier ->
Open het PDF bestand. Klik hier ->