To The Point maakt zich sterk door een zakelijke aanpak: soms is één woord voldoende om tot een opvallend resultaat te komen. En meestal in een vrij kort tijdsbestek. Plezier in het werk staat voorop, gunstige bijkomstigheid is dat dit voor alle partijen ook iets oplevert: positieve publiciteit!
Originaliteit, creativiteit en deskundigheid. Dat zijn de pijlers waar To The Point op
rust. Of het nu gaat om een journalistiek verhaal (foto: in actie bij Huisman Shipyard
in Vollenhove), een tekst voor een folder of de eindredactie van een boek, steeds weer
gaat het om een prestatie neerzetten. Juist die afwisseling maakt het interessant!
Eerlijk is eerlijk, schrijven is een vak met veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
Openheid en (vak-)discipline zijn bovendien belangrijke principes binnen de 'policy' van
To The Point. Mensen naar eer en geweten tot hun recht laten komen. Betrokkenen
krijgen in praktisch alle gevallen de tekst te lezen voordat die bijvoorbeeld naar een
krant gaat. Uitzondering hierop vormen recensies en aankondigingen die niet in
opdracht zijn geschreven.

De maatschappij dat ben jij. De laatste jaren heb ik me op diverse fronten vrijwillig ingezet, zowel cultureel als sociaal en zakelijk valt er genoeg pro Deo te doen. Zo was ik betrokken bij de Vriendendienst, een initiatief van MEE om mensen met een psychiatrische belemmering weer en meer aan de maatschappij te laten deelnemen. Voor de Nederlands Hervormde gemeente van Dalem was ik de afgelopen vier jaar kerkrentmeester. Bij BusyNet – een club kleinschalige regionale ondernemers – was ik zes jaar secretaris. Momenteel ben ik daar nog steeds lid van, net zoals van de Vereniging Industrie Pers. Mijn huidige vrijetijdsbestedingen zijn teruggebracht tot lid van het bestuur van de Stichting Publicaties Alblasserwaard & Vijfheerenlanden en vrijwilliger bij het Filmhuis bij ’t Pand.
© 2006-2022 Tekstbureau To The Point/Jacques Kraaijeveld | Dalem Donk 49 | 4207 XE Gorinchem | Telefoon 0183-699638